Kırgızistan’ın doğa harikası Yedi Ögüz’e gezi

Kaganat

Yedi Oğuz – Yedi Öküz, Kırgızistan’ın Kuzey Doğu bölgesinde Çin sınırına yakın, doğa harikası yerdir, 7 dağ sırasının birleşmesi ile oluşan görüntüsü vardır.

Kırgızistan’ın bütün kırsal yerlerinde Kırgız çadırlarını küçük kümeler halinde görmek mümkündür. Kırgız çadırları sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamazlar, her Kırgız çadırı kümesi küçük bir konaklama yeridir, az nüfusları olmasına rağmen büyük ocakları ve her 30-50 kişilik misafiri ağırlayacak imkanları olan yerlerdir ve bütün misafirlerini ağırlıyacak misafirlerini doyuracak imkanlara sahiptirler.

Terkey Alatoo, Ak-Shiyrak Aralığı, Borkoldoy Too, Jetim Bel ve Kakshaal Yedi Oğuz ilçesi içersindedir. Büyük vadiler Isık-Göl Vadisi, Yukarı Narın Vadisi, Ak-Shiyrak Vadisi ve sayılabilir. Kalay, tungsten, bakır ve diğer metallerin cevher oluşumlarını içerir. Büyük nehirler arasında Narın Nehri, Saryjaz Nehri, Barskoon Nehri, Jeti-Oğuz Nehri vardır.

Resimler ek olarak internetten alındı

Kaynak: http://turkbilimi.com/20517.html

Share:

Leave a reply

fourteen − seven =