Аалы Токомбаев: “Болом десе эле болуп калса, анда элдин баары эле олуя болуп албайбы”

Каганат.

Аалы Токомбаев Кемин районундагы Кайыңды айылында 1904-жылы туулган. А.Токомбаевдин көпчүлүк чыгармалары орус тилинде, кээ бир басылмалары украин, казак, тажик, өзбек, литва тилдеринде жана кээ бир чыгармалары чет өлкөлөрдө жарыяланган.

Аалы Токтомбаевдин “Күүнүн сыры” аттуу повести кыргыз адабиятындагы сүйүү сезимин даңазалаган көрүнүктүү чыгармалардын бири. Автордун калемине таандык бул чыгарманын окурманды ойго салып, сезим кылдарын терметкен саптарына көз жүгүртүп көрүңүз. 

-Узун жолду, күчтүү коркунучту саймалуу сөз жеңет

-Өмүр чаккан оттук сыяктуу жарк этип дүйнөгө көрүнө түшүп, кайта жалп этип өчкөнчө шашат.

Конок – кут болот. Коноктон аяган, Кудайдан аяган менен тең болот.

– Элге эр кымбат. Эрге эли менен жер кымбат. Анын баарына туюлбаган өнөр кымбат.

Ошондой, турмуш ошондой болот. Болом десе эле болуп калса, анда элдин баары эле олуя болуп албайбы.

– Энеге баладан кымбат эчтеме болбойт. Эне бала үчүн күйөт, балага кубанат.

Баладан бардыгын күтүүгө болот. Бала чегилбеген жумуртка менен бирдей. Жумурткадан карга да чыгат, шумкар да чыгат.

Булак: Каганат.

Бөлүшүү:

Пикир

он бир + 11 =