Зуура Сооронбаева: “Дүнүйө жыйып, мал таптым. Колума эмне кармап баратам!”

Каганат.

Кыргыз эл жазуучусу Зуура Сооронбаева 1924-жылы 15-августта Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районуна караштуу Жолголот айылында дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Башка акын-жазуучулардан айырмасы жогорку билими болгон эмес.

Окурмандар талашып окуган “Астра гүлү” повести 1970-жылы жарык көргөн. Зуура Сооронбаева сексен жашка чыккандагы маегинде: “Убакыт деген учкан куш тура. Өмүрдү жараткан жөн берген жок, өнөр менен кошо берди. Элиме жүзүмдү ачкан “Астра гүлү” болду. Бул – алгачкы прозалык чыгармам”-деген.

Эмесе окурман улуу сүйүүнү даңазалаган чыгармадагы көңүл эргитип, жүрөк серпилткен учурлар менен бөлүшмөкчүбүз.

Башы булутка жетсе да адам баласынын өзүнчө түйшүгү, өзүнө туштук өкүнүчү болбой койбойт эмеспи.

Же адамды бактылуу кылган дүнүйө менен дөөлөтпү? Жок, жок такыр андай эмес. Мен буга эч качан кошула албайм. Адамды бактылуу кылган адам, сүйүү.

-Алган жары ардактап сүйбөгөндөн кийин, жалгыз бир кишинин сүйгөнү жел учурган камгактай дейм

Адам келечекте эмне болоорун билбейт тура. Кээде турмуш адамды селге кеткен чамындыдай белгисиз тарапка ылактырып салуучу күчтүү нерсе экен го

-Бирөөгө кечээрге кечүү табылбаса, бирөөгө ичээрге суу табылбайт деген сөздүн төгүнү жок экен да.

-Жетимиш жылдык өмүрүм бактын түбүндө насмай тартым көлөкөлөп отурганчалык көрүнбөй кетти го. Дүнүйө жыйып, мал таптым. Колума эмне кармап баратам! Бир чымындай жаныма аралжы боло турган ошол дүнүйөбү? Атасынын көрү жарыкчылыкта бир келип кете турган мейман экенбиз.

Булак: Каганат.

Бөлүшүү:

Пикир

18 + 5 =