КНСтин эсеп-фактурасынын бланкын берүүнү жоюу менен 2,8 млн сом үнөмдөлдү

0

Каганат.

КНСтин эсеп-фактурасынын бланкын салык органы тарабынан берилишин жоюу жана эсеп-фактуранын серияларын жана номурларын ыйгарууга өтүү бир жылдагы бюджеттик каражаттын 2,8 млн сомду үнөмдөөгө мүмкүндү түздү, ошондой эле, жаңы механизмдин натыйжалуулугун далилдеген башка дагы оң жыйынтыктарга ээ  экендигин көрсөттү.

Жаңы механизмди киргизгенге чейин жыл сайын КНСтин эсеп-фактурасынын бланктарын даярдоого, анын ичинде транспорттоого, кампага жайгаштырууга,  атайын бөлүнгөн жайларды жабдууга бюджеттик каражаттан коротулуп келген. Ошондой эле  салык органдарынын кызматкерлеринин бир топ убактылары эсеп жүргүзүүгө, алууга жана КНСтин эсеп-фактурасынын бланктарын берүүгө, алардын пайдаланылышы боюнча отчетту иштеп чыгууга кеткен.

Жаңы автоматташтырылган системаны киргизүү КНСтин эсеп-фактурасынын колдонулушуна байланышкан процедураларды да, ал боюнча салык отчетунун маалыматтарын иштеп чыгууну да алда канча жөнөкөйлөттү, бул өз кезегинде салыктык тескеп-башкарууну да жакшыртмакчы.

Бул жаңычылдык салык төлөөчүлөр үчүн да оң натыйжаларды берди. Алсак, КНСтин эсеп-фактурасын эсепке алууну жөнөкөйлөтүп, эсеп-фактуранын пайдаланылбаган бланктарын сактоонун зарылчылыгы жок болуп, эсеп-фактуралар боюнча салык отчетун берүүгө кеткен убакыт бир топ азайды. Ошондой эле, жараксыз эсеп-фактуралар боюнча отчет берүүдө кагаз жүзүндөгү нускасын тиркөөнүн зарылчылыгы да жок болду.

Эскерте кетсек, жаңы эреже 2016-жылдын 12-августундагы Мыйзамы менен Салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, ошол эле жылдын 7-ноябрынан тартып колдонула баштаган.

Булак: Каганат

Бөлүшүү:

Пикир

1 × 3 =