Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдорун билесизби?

Каганат

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору — Кыргызстандын өз алдынча, эгемендүү мамлекет экенин далилдеген негизги белгилер. Аларга мамлекеттик туу, герб жана гимн кирет. Көз каранды эмес республикалык болуп жарыяланганга чейин мамлекеттик символикалардын бардык түрүндө коммунисттик идеологиянын белгилери (орок-балка, 5 бурчтуу жылдыз, пролетардык ураан ж. б.) сакталып келген.

Кыргызстан эгемендүү мамлекет болуп жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 1992-жылы 3-мартта мамлекеттүүлүктүн башкы белгиси болуп, кызыл түстөгү ошол эле жылы 18-декабрда мамлекеттик гимн, 1994-жылы 14-январда мамлекеттик герб  кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу 1992-жылы 3-март күнү Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин токтому менен бекитилген.

Авторлук жамаат: Э. Айдарбеков, Б. Жайчыбеков, С. Иптаров, Ж. Матаев, М. Сыдыков.

Кыргыз республикасынын мамлекеттик желеги кызыл түстө. Анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө кырк нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Күндөй тегеректин ичинде Кыргыз боз үйүнүн түндүгү кызыл түстө берилген.

Желектин туурасы анын узундугунун бештен үч бөлүгүн түзөт. Жаркыраган тегеректин диаметри желектин туурасынын бештен үч бөлүгүн түзөт. Күн жана нур чачыраган дискалардын диаметрлеринин салыштырмалуулуугу бештен үч бөлүгүнө барабар. Түндүктүн диаметри жаркыраган төгөрөктүн диаметринин жарымын түзөт.

Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу, жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат, ал эми түндүк – үй кутунун символу, аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур байыркы кырк уруунун бирдиктүү Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт.

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби1994-жылдын 14-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген.

Авторлору: А.Абдраев  жана С.Дубанаев.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көл, көлдү курчаган Ала-Тоо тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана буудайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун алган “Кыргыз” жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган “Республикасы” деген жазуудан турат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гимни -1992-жылы 18-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен бекитилген.

 

Булак: Каганат.

 

Бөлүшүү:

Пикир

эки × бир =